مقاله‌ها

بررسی عوامل موثر در تربیت دینی دانش آموزان راهنمایی دخترانه از دیدگاه دبیرا ن شهر اصفهان  فصلنامه علمی- تخصصی کوثر. ۱۳۸۹
تحلیل محتوای کتاب زبان فارسی (1)پایه اول متوسطه از نظر دبیران شهرستان مبارکه -اصفهان  ۱۳۸۹
راهکار های ارتقای کیفیت آموزشی رشته های علوم قرآنی از دیدگاه استادان و دانشجویان  مجله علمی پژوهشی دانش و پژوهش .سال پنجم . شماره 20. ۱۳۸۹
عوامل موثر بر جذب نیروهای توانمند آ-پ در پست مدیریت مدارس از دیدگاه مدیران ، معاونان و معلمان مدارس ابتدایی  فصلنامه علمی پژوهشی رهبری و مدیریت آموزشی ، سال سوم ، شماره سوم ،پاییز. ۱۳۸۸
نیاز سنجی دوره های آموزش ضمن خدمت دبیران ادبیات فارسی از دیدگاه مدیران ،کارشناسان و دبیران دوره راهنمایی شهرستان ایزه  فصلنامه علمی پژوهشی رهبری و مدیریت آموزشی،سال سوم ، شماره دوم ، تابستان. ۱۳۸۸
بررسی میزان تحقق اهداف دوره ابتدائی از دیدگاه مدیران و معلمان استان اصفهان  ۱۳۸۷
خانواده ها بایستی در امور مدارس مشارکت کنند  اصفهان زیبا پائیز 1387. ۱۳۸۵
بررسی دیدگاه های دانشجویان رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در باره اهمیت و فایده دروس ارائه شده به آنان  فصلنامه دانش و پژوهش علوم تربیتی. ۱۳۸۳
پیاده سازی ضوابط ایزو 2000 در برنامه های آموزش و پرورش  ویژه نامه تخصصی استاندارد و استاندارد سازی در آموزش و پرورش. ۱۳۸۳
مشارکت خانواده در برنامه های آموزشی و تربیتی مدارس  تامین فرزانگی - سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان - چاپ اول - جلد دهم. ۱۳۸۲
مقایسه تاثیر روش تدریس حل مسئله با روش تدریس سنتی در دروس اجتماعی و ریاضی بر میزان پیشرفت تحصیلی ، نگرشهای تحصیلی و میزان یاد آوری دانش آموزان  فصلنامه دانش و پژوهش. ۱۳۸۰
آسیب های پنهان در آموزش غلط حجاب  دانشگاه کردستان.
ارزشیابی توانمندی استاد توسط دانشجو از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان  فصلنامه تخصصی آموزش در علوم پزشکی.
استاد توانمند و کیفیت آموزش  فصلنامه تخصصی آموزش در علوم پزشکی.
بررسی میزان آشنایی و کاربرد الگوهای نوین تدریس در بین اساتید علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 4  فصلنامه تخصصی آموزش در علوم پزشکی شماره 6.
برنامه ریزی فرهنگی برای شهروند الکترونیک  
شیوه های آشنا سازی دانش آموزان دوره متوسطه فریدونشهر با حقوق شهروندی  فصلنامه علمی پژوهشی در علوم تربیتی.

کتاب‌ها

راهنمای ویژه والدین دوره ابتدایی  سازمان آموزش علوم پزشکی اصفهان. ۱۳۸۹
مجموعه مقالات چهارمین و پنجمین همایش تازه های تعلیم و تربیت  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. ۱۳۸۹
دوازده رهنمود تربیتی برای اولیا ء و مربیان  قاصد سحر اصفهان. ۱۳۸۰
تربیت همگام با مراحل زندگی  نشاط اصفهان. ۱۳۷۴
نگاهی به تعلیم و تربیت اسلامی  میثم اصفهان. ۱۳۷۱
رشد و تعالی انسان در پرتو تربیت  پرسش اصفهان. ۱۳۶۵
مربی آگاه  اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان. ۱۳۶۲

همایش‌ها

ارزشیابی دانشجویان از طریق طرح جامع ارزشیابی دانشجو توسط استاد  همایش ملی روشهای نوین تدریس -پژوهشگاه مطالعات آ -پ اردیبهشت 89. ۱۳۸۹
بررسی موانع تحقق آموزش و پرورش محور در دبیرستان های دخترانه شهرستان سمیران از دیدگاه دبیران  مجموعه مقالات چهارمین و پنجمین همایش تازه های تعلیم و تربیت -دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. ۱۳۸۹
بررسی نگرش اعضای هیئت علمی نسبت به ارزشیابی استاد  همایش ملی روشهای نوین تدریس -پژوهشگاه مطالعات آ_پ اردیبهشت 89. ۱۳۸۹
پوشش ، حجاب -هویت و فرهنگ  همایش ملی حجاب -پوشش و عفاف در آئینه دانشگاه تمدن ساز ایرانی -اسلامی. ۱۳۸۹
تفاوت برنامه درسی و برنامه ریزی درسی  مجموعه مقالات چهارمین و پنجمین همایش تازه های تعلیم و تربیت -دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. ۱۳۸۹
جهانی شدن و ظهور پراگولوِژی نوین در هزاره سوم  مجموعه مقالات چهارمین و پنجمین همایش تازه های تعلیم و تربیت -دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. ۱۳۸۹
حجاب ، هویت زن مسلمان  دومین همایش کشوری عفاف و حجاب اردیبهشت 89. ۱۳۸۹
شناسایی جایگاه استاد در کیفیت آموزش  همایش ملی روش های نوین تدریس -پژوهشگاه مطالعات آ -پ اردیبهشت 89. ۱۳۸۹
عفاف و حجاب -سلامت فردی و اجتماعی  دومین همایش کشوری عفاف و حجاب اردیبهشت 89. ۱۳۸۹
فرهنگ حجاب ، ضرورت ، دستاوردها و موانع  دومین همایش کشوری عفاف و حجاب ، اردیبهشت 89. ۱۳۸۹
مدل برنامه ریزی فرهنگی مبتنی بر ارزش های مشترک  مجموعه مقالات چهارمین و پنجمین همایش تازه های تعلیم و تربیت -دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. ۱۳۸۹
مهندسی فرهنگی و نهادینه سازی عفاف و حجاب -فرصتها ، شیوه ها و چالش ها  دومین همایش کشوری عفاف و حجاب .اردیبهشت 89. ۱۳۸۹
تفکر استراتژیک مدیران آموزش عالی گامی موثر در جهت توسعه کشور و اثر بخشی بیشتر آموزش عالی  مجموعه مقالات چهارمین و پنجمین همایش تازه های تعلیم و تربیت -دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. ۱۳۸۹
جایگاه تربیت دینی در آموزش و پرورش با تاکید بر عوامل تاثیر گذار .آسیبها و راهبردها  مجموعه مقالات چهارمین و پنجمین همایش تازه های تعلیم و تربیت -دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. ۱۳۸۹
نقش معلمان در اصلاح الگوی مصرف  همایش ملی اصلاح الگوی مصرف. ۱۳۸۸
برنامه ریزی پنهان درسی و آموزش و پرورش  مجموعه مقالات دومین و سومین همایش تازه های تعلیم و تربیت 1387. ۱۳۸۷
برنامه ریزی درسی و گرایش به نماز و تربیت دینی  همایش اجلاس سراسری نماز 1387. ۱۳۸۷
زن و توسعه  همایش چشم انداز زن و توسعه 1387. ۱۳۸۷
زنان و آموزش عالی  مجموعه مقالات دومین و سومین همایش تازه های تعلیم و تربیت 1387. ۱۳۸۷
شاکله سازمانهای مجازی آموزش و پرورش  مجموعه مقالات دومین و سومین همایش تازه های تعلیم و تربیت 1387. ۱۳۸۷
جایگاه روانشناسی در برنامه ریزی درسی  همایش ارتباط علوم با روانشناسی. ۱۳۸۶
ویژگی های مراکز آموزش مجازی با تاکید بر سطح آموزش عالی  همایش تازه های تعلیم و تربیت. ۱۳۸۶
ارزیابی درونی دانشکده های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان  مجموعه مقالات ربع قرن فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی. ۱۳۸۵
برنامه ریزی درسی ، زنان و اینترنت  زنان و اینترنت. ۱۳۸۵
تاثیرات تربیتی نماز و نقش مراکز آموزشی در گرایش جوانان به نماز  همایش بزرگ نماز - ستون دین. ۱۳۸۵
نقش آموزش در مشارکتهای علمی و فرهنگی زنان  تازه های تعلیم و تربیت. ۱۳۸۵
نقش دانشگاه آزاد اسلامی در مشارکتهای زنان  مجموعه مقالات ربع قرن فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی 1385. ۱۳۸۵
نقش دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان بر مشارکت اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی زنان  همایش بزرگداشت ربع قرن فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی. ۱۳۸۵
استاندارد سازی و نقش آن در نهضت تولید علم ، جنبش نرم افزاری و آزاد اندیشی  نخستین گنگره بین المللی نهضت تولید علم ، جنبش نرم افزاری و آزاد اندیشی. ۱۳۸۴
برنامه ریزی اوقات فراغت جوانان  اوقات فراغت. ۱۳۸۴
جنبش روشنفکری و نرم افزاری و آموزش عالی  جنبش روشنفکری و نرم افزاری. ۱۳۸۴
نیازهای خانواده ها در برنامه ریزی آموزشهای خانواده  کنگره ملی خانواده. ۱۳۸۴
آموزش و پرورش و نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری و آزاد اندیشی  مجموعه مقالات همایش نهضت تولید علم ، جنبش نرم افزاری و آزاد اندیشی.‏ ۱۳۸۳؛. ۱۳۸۳
جایگاه کیفیت آموزش در توسعه علمی و جنبش نرم افزاری  همایش نهضت روشنفکری و جنبش نرم افزاری. ۱۳۸۳
نقش استاندارد و استانداردسازی در کیفیت تحصیلی دانشگاه ها  همایش کیفیت تحصیلی در دانشگاه ها با رویکرد فرهنگی. ۱۳۸۳
نقش پدر در تحقق خانواده نمونه  مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای نقش تربیتی پدر در خانواده - دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه.‏ ۱۳۸۳؛. ۱۳۸۳
ویژگی های خانواده سالم در تربیت کودکان  همایش کودک ، خانواده و سلامت. ۱۳۸۳
استانداردسازی آموزش و پرورش با تاکید بر ایزو 9000  همایش ملی استاندارد و استانداردسازی در آموزش و پرورش با تاکید بر استاندارهای منابع انسانی. ۱۳۸۲
برنامه ریزی آموزشی در مراکز آموزش عالی کشور  پژوهش و آموزش عالی. ۱۳۸۲
ویژگی های برنامه ریزی درسی در دوره پیش از دبستان  همایش اهمیت آموزش و پرورش پیش از دبستان. ۱۳۸۰
تعلیم و تربیت در نگرش امام علی (ع)  همایش سیری در اندیشه های امام امیرالمومنین (ع). ۱۳۷۹
اندیشه های تربیتی امام علی (ع) در نهج البلاغه  همایش امام علی (ع) و آراء تربیتی. ۱۳۷۶
ارتباط خانه و کارخانه با نگرش تعلیم و تربیت  سمینار خانه یا کارخانه. ۱۳۷۵
تاثیر روش یادگیری تسلط یاب بر میزان پیشرفت تحصیلی و نگرشهای دانش آموزان سال اول دبیرستان های ناحیه 3 اصفهان در درس جبر  نخستین کنفرانس آموزش ریاضی ایران. ۱۳۷۵
راه های مشارکت اولیاء در آموزش و پرورش  مشارکت اولیاء. ۱۳۷۵
برنامه ریزی و ارتباط آن با کیفیت خدمات سازمانی  سازمان مشارکت و ترویج کشاورزی استان اصفهان. ۱۳۷۳
بررسی آثار مغفول کم توجهی به عناصر برنامه درسی در اثر تمرکز شاخص های عملکردی بر برون دادهای پژوهشی ل  همایش ملی انجمن برنامه درسی ایران- 30 مهر 88-تبریز.‏
بررسی میزان تحقق اهداف آموزش ابتدایی ل  همایش ملی آموزش ابتدایی - خوزستان.‏
برنامه ریزی و آموزش در محدوده شهروندی ل  همایش ملی مدیریت.‏
جریان شناسی فرهنگی از دیدگاه امام خمینی(ره) ل  همایش ملی مدیریت.‏
گردشگری فرهنگی راهی به سوی امنیت و توسعه ل  همایش ملی گردشگری، امنیت، توسعه پایدار 9 آذر 88 - نجف آباد.‏
مدیریت گردشگری فرهنگی، امنیت و توسعه پایدار ل  همایش ملی گردشگری، امنیت، توسعه پایدار 9 آذر 88 - نجف آباد.‏
نقد و بررسی سن مسئولیت کیفری کودک از دیدگاه قوانین ایران و کنواکسیون حقوق کودک ل  همایش ملی حمایت از حقوق کودک مرداد 88 - دامغان.‏
نقش مدیریت فرهنگی در توسعه سرمایه اجتماعی - فرهنگی ل  همایش ملی مدیریت.‏

طرح‌های پژوهشی

ارزیابی کیفیت خدمات سازمان های زیر مجموعه شهرداری استان اصفهان  ۱۳۸۹ -
بررسی ادراکات دانشجویان از فرهنگ سازمانی دانشگاه با پیشرفت تحصیلی آنان  ۱۳۸۹ -
بررسی موانع و مشکلات کار آفرینی از دیدگاه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان  ۱۳۸۹ -
رضایت دانشجویان و کارکنان از خدمات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان  ۱۳۸۹ -
طرح راهکارهای بهبود دروس عمومی دوره کارشناسی  ۱۳۸۹ -
نیاز های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان  ۱۳۸۹ -
ارزیابی درونی دانشکده های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان  
بررسی میزان رضایت ارباب رجوع از خدمات دانشگاهی آزاد اسلامی واحد خوراسگان  
کارآفرینی زنان دانشگاهی آزاد اسلامی واحد خوراسگان  
میزان رضایتمندی دانشجویان از کارکنان دانشگاهی آزاد اسلامی واحد خوراسگان  
نقش دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در مشارکت اقتصادی،اجتماعی-فرهنگی ،خانوادگی و آموزشی فارغ التحصیلان زن  
نیازسنجی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در آموزشهای ضمن خدمت  

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

ارزیابی تحقق اهداف دوره فنی متوسطه از دیدگاه کارشناسان آموزش و پرورش  ۱۳۸۹ -
بررسی وضعیت حجاب و پوشش در مدارس متوسطه و فنی و حرفه ای شهر اصفهان  ۱۳۸۹ -
نقش جهانی شدن بر تعلیم و تربیت از دیدگاه اساتید دانشگاههای استان اصفهان  ۱۳۸۹ -
نقش روش های تدریس در آشنایی دانش آموزان با مهارتهای زندگی  ۱۳۸۹ -
نیازهای برنامه درسی آموزش و پرورش پیش از دبستان  ۱۳۸۹ -
ویژگی های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دوره متوسطه شهر یزد  ۱۳۸۹ -
نیاز سنجی تفریحی شهروندان اصفهان  ۱۳۸۷ -
نیاز سنجی مربیان و مدیران مراکز پیش دبستانیدر دوره های آموزش ضمن خدمت  ۱۳۸۷ -
بررسی کارایی بیرونی آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد نجف آباد طی سالهای 84-82  ۱۳۸۶ -
بررسی نیازهای آموزشی کارشناسان امور اداری دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان و یاسوج  
تبلیغات فرهنگی با تأکید بر تلویزیون  
شناسایی موانع عدم استفاده از شیوه های پژوهشی  
شناسایی نیازهای مشتریان بانک های استان تهران  
عوامل فرهنگی اشتغال زایی در ایلام  
عوامل فرهنگی اشتغال زایی در ایلام  
میزان به کارگیری معیارهای تدریس اثربخش  
نیازسنجی تفریحی شهروندان 20-15 ساله شهر اصفهان  
نیازسنجی مربیان مراکز پیش دبستان استان اصفهان  
اثر بخشی طرح آموزش روابط سالم و پیشگیری از روابط آسیب زا   - ۱۳۸۶
بررسی نقش نظارتی مدیران بر بهبود کیفیت آموزشی مدارس ابتدائی شهرستان ممسنی و ارائه راهکارهای عملی   - ۱۳۸۶
بررسی نیازهای آموزشی اساتید دانشگاه علوم تربیتی شهر تهران در سال 86   - ۱۳۸۶
بررسی نیازهای آموزشی کارکنان دیپلم و بالاتر واحدهای صنعتی شهرکهای صنعتی استان تهران   - ۱۳۸۶
بررسی نیازهای آموزشی معلمان زن مقطع ابتدایی در آموزشهای ضمن خدمت شهر اصفهان   - ۱۳۸۶
تعیین نقش آموزشهای ضمن خدمت در افزایش کارآیی شرکت آب منطقه چهارمحال و بختیاری   - ۱۳۸۶
شناسایی نحوه عملکرد دفاتر فرهنگ اسلامی دانشگاه های آزاد اسلامی و سراسری غرب استان مازندران در خصوص برنامه ریزی امور فرهنگی دانشگاه   - ۱۳۸۶
میزان بکارگیری معیارهای تدریس اثربخش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان از نظر دانشجویان در سال 85 - 84   - ۱۳۸۶
نقش شبکه های سراسری سیما در حفظ و تقویت فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان   - ۱۳۸۶
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه حضرت علی ( ع ) با نگرش تطبیقی نسبت به حکمای اسلامی ( فارابی - طوسی ) و تئوریهای مدیریت غربی   - ۱۳۸۵
بررسی اثربخشی ایده ها بر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان سازمان آب منطقه ای استان اصفهان و چهار محال و بختیاری   - ۱۳۸۵
بررسی رهبری در مدیران مدارس راهنمائی شهر اصفهان با توجه به مدل استاگریل   - ۱۳۸۵
بررسی عملکرد گروه های آموزشی دوره متوسطه از دیدگاه مدیران ، دبیران و مسئولین آموزش و پرورش   - ۱۳۸۵
بررسی کیفیت خدمات ارائه شده به دانشجویان دانشگاه آزاد واحد آباده بر اساس شاخصهای مدل سروکوآل   - ۱۳۸۵
بررسی میزان تاثیر گذاری طرح هدایت دانش آموزان شاهد بر موفقیتهای تحصیلی و شغلی آنان در دوره متوسطه شهرستان اصفهان از دیدگاه دانش آموزان ، مدیران ، مشاوران و معلمان در سال تحصیلی 85 - 84   - ۱۳۸۵
بررسی نقش آموزشهای ضمن خدمت در فرایند توسعه از دیدگاه شرکت سهامی ذون آهن اصفهان   - ۱۳۸۵
بررسی وضعیت موجود ایمنی مدارس دوره ابتدائی شهرستان مراغه و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن   - ۱۳۸۵
عوامل موثر بر بروز رفتارهای وندالیستی در دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهر ایذه از دیدگاه مدیران ، دبیران و دانش آموزان در سال تحصیلی 85-84   - ۱۳۸۵
معماری - کتاب - فرهنگ (طراحی مجموعه تربیتی - فرهنگی کتاب )   - ۱۳۸۵
میزان تاثیر جداسازی فرزندان شاهد از غیر شاهد بر فعالیتهای آموزشی فرهنگی و اجتماعی آنها در دوره متوسطه شهرستان اصفهان از دیدگاه مدیران - معلمان - مشاوران در سال 85 - 84   - ۱۳۸۵
میزان تحقق اهداف دوره ابتدائی از دیدگاه مدیران خمینی شهر   - ۱۳۸۵
ارزشیابی دروس تخصصی رشته مدیریت و برنامه ریزی از دیدگاه دانشجویان و فارغ التحصیلان   - ۱۳۸۴
بررسی راه های افزایش بهره وری نیروی انسانی از دیدگاه روسا و کارمندان آموزش و پرورش استان اصفهان   - ۱۳۸۴
بررسی میزان اثربخشی محتوای آموزش پیش دبستانی در تحقق اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدائی   - ۱۳۸۴
بررسی نیازهای آموزشی پرستاران در بیمارستان های تابعه سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان در سال 83 - 84   - ۱۳۸۴
طراحی مرکز اطلاع رسانی اصفهان ( معماری اطلاعات )   - ۱۳۸۴
عملکرد نظام نوین آموزش متوسطه از دیدگاه دبیران منطقه آباده   - ۱۳۸۴
نیاز سنجی دوره های آموزش ضمن خدمت معلمان دوره ابتدائی از دیدگاه مدیران ، معلمان و مسئولین شهر ایذه در سال تحصیلی 83 - 84   - ۱۳۸۴
بررسی ادراک سازمانی مدارس راهنمائی دخترانه ناحیه یک شهر کرمان از دیدگاه دبیران و مدیران در سال تحصیلی 82 - 81   - ۱۳۸۳
بررسی نظرات کارکنان وظیفه ارتش منطقه اصفهان در مورد عوامل افزایش دهنده کیفیت آموزش عقیدتی سیاسی   - ۱۳۸۳
رابطه مهارتهای اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسط شهرکرد   - ۱۳۸۳
عوامل موثر در افزایش کیفیت در ارزشیابی آموزشی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه شها اهواز سال تحصیلی 84 - 83   - ۱۳۸۳
معماری بر اساس دیدار شناسی ( انسان - مکان - توقع ) طراحی مرکز نمایشهای ملی مذهبی   - ۱۳۸۳
بررسی اشکالات موجود در شیوه های ارزشیابی دبیران و مدیران مقطع متوسطه شهرستان شهرکرد از دیدگاه ارزشیابی شوندگان و ارزشیابی کنندگان   - ۱۳۸۲
بررسی دیدگاههای دبیران ورزش در خصوص مشکلات درس تربیت بدنی در مدارس راهنمایی منطقه 20 در سال تحصیلی 82-81   - ۱۳۸۲
بررسی میزان آشنایی معلمان دوره راهنمایی با الگوهای تدریس ومیزان بکارگیری آنها در فرایند تدریس در شهرستان الیگودرز   - ۱۳۸۲
بررسی نگرش دانشجویان رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در باب اهمیت و فایده دروس ارائه شده به آنان   - ۱۳۸۲
تاثیر آموزش ( طرح ) تصویری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول ، دوم راهنمائی منطقه جی اصفهان   - ۱۳۸۱


موضوعات مرتبط: اساتید

تاريخ : پنجشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۱ | 1:26 | نویسنده : نماینده |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.